logo

Zawory lubin

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu ryglowanie otworów i wylotów. Dostraja on przepływ płynów poprzez przewody. Rozróżniane są dwa podstawowe typy zaworów, to jest: kulowy oraz tłokowy.
       W zaworze kulowym umiejscowiona jest kula z przelotem. W tym przypadku, przekręcenie kurka otwiera czy też zamyka zawór. Dzieje się to dzięki zmianom ustawień osi przelotu względem korpusu. W wypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka wpływa na wsuwanie lub wysuwanie tłoka, który wstrzymuje przepływ.
        Zawory w zależności od ich określenia rozdzielane są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa i zwrotne. Każdy zostanie poniżej w kilku słowach scharakteryzowany. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe zajmują się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny wstrzymuje pętlę regulacyjną, przykładowo regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w wypadku skrajnych położeń zawieradła, innymi słowy przy otwarciu lub też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od wariantu zaworu, umieszczone są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze przydają się w przypadku przemiany drogi przepływającego czynnika. Posiadają one przeznaczenie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa określają się tym, iż otwierają się one automatycznie w przypadku, kiedy ciśnienie pary (gazu) przewyższy dopuszczalną regułę. Zapobiega to eksplozji zbiornika, rurociągu bądź kotła.
         Zawory zwrotne użytkowane są do zapewnienia przepływu płynu jedynie w jednym kierunku. Dzielone są one na takie, które posiadają obciążenie czy też go nie posiadają.
         W zależności od typu ruchu zawieradła oraz od sposobu przemiany przekroju otworu przepływowego zawory rozdzielane są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe a także iglicowe. Niżej zostaną określone poniektóre z przytoczonych. Przykrywające cechują się tym, że zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe mają wykorzystanie w przewodach, które mają większe średnice. Charakteryzują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są modułem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są samodzielnym elementem. Zawór ten spotykany jest też pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.


Możliwość komentowania jest wyłączona.