Zawory lesko

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu zamykanie otworów a także wylotów. Dostraja on przepływ płynów poprzez przewody. Odróżniane są dwa zasadnicze rodzaje zaworów, to znaczy: kulowy i tłokowy.
       W zaworze kulowym umieszczona jest kula z przelotem. W tym przypadku, przekręcenie kurka otwiera czy też zamyka zawór. Dzieje się to na skutek zmian ustawień osi przelotu względem korpusu. W wypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka oddziałuje na wsuwanie bądź wysuwanie tłoka, który kończy przepływ.
        Zawory w zależności od ich przeznaczenia dzielone są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa i zwrotne. Każdy pozostanie poniżej w kilku słowach określony. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe trudnią się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny wstrzymuje pętlę regulacyjną, przykładowo regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w przypadku ostatecznych położeń zawieradła, to znaczy przy otwarciu czy też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od modelu zaworu, ulokowane są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze użyczają się w przypadku zmiany drogi przepływającego czynnika. Posiadają one zastosowanie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa znamionują się tym, że otwierają się one automatycznie w momencie, gdy ciśnienie pary (gazu) przerośnie możebną normę. Zapobiega to eksplozji zasobnika, rurociągu albo kotła.
         Zawory zwrotne stosowane są do zapewnienia przepływu płynu tylko w jednym kierunku. Dzielone są one na takie, które posiadają obciążenie bądź go nie posiadają.
         W zależności od wariantu ruchu zawieradła a także od rodzaju zmiany przekroju otworu przepływowego zawory rozdzielane są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe oraz iglicowe. Poniżej pozostaną scharakteryzowane poniektóre z wyszczególnionych. Przykrywające charakteryzują się tym, iż zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe posiadają przeznaczenie w przewodach, które posiadają większe średnice. Cechują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są detalem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są samodzielnym detalem. Zawór ten napotykany jest również pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.
chorwacja


Możliwość komentowania jest wyłączona.