logo

Odwierty pionowe kluczbork

Własne ujęcie wody

Zakup posesji to początkowy krok ku temu, żeby w niedalekiej przyszłości na jej terenie stanął nasz wyśniony domek. I choć w wielu wypadkach, budowa nie rozpocznie się z dnia na dzień, to zakup posiadłości gruntowej nieuzbrojonej niewątpliwie okaże się korzystną inwestycją w dłuższym przedziale czasowym. Nie wielu inwestorów jest bowiem w stanie zacząć budowę domku wtem po zakupie posesji. Niezbędne są bowiem  odpowiednie zezwolenia budowlane na które jak to przeważnie bywa, trzeba czekać mniej więcej kilkunastu miesięcy. Zanim zatem uzyskamy pożądaną decyzję administracyjną co do przekształcenia posesji rolnej w budowlaną, jedyne co możemy zdziałać, to rozpocząć przygotowania do podłączenia wody (wykopanie studni głębinowej) czy też podłączenia energii elektrycznej w jej granicach. By jednak studnia głębinowa z której będziemy czerpać czystą a przy tym w pełni zdatną do picia i innego typu stosowania wodę, niezbędne są odwierty pionowe. Ich zadaniem jest utworzenie wierceń mających na celu sprawdzenie właściwości fizycznych a także mechanicznych gruntu na którym w przyszłości zrobione będą ostateczne otwory pod studnię. Przy ich pomocy testowana jest między innymi gęstość właściwa oraz pozorna gruntu, jego wilgotność, przepuszczalność zwana inaczej wodoprzepuszczalnością bądź współczynnikiem filtracji a także jego uziarnienie. Jeżeli rozchodzi się natomiast o właściwości mechaniczne, to dzięki stworzeniu pionowych odwiertów, możemy dowiedzieć się natomiast jaka jest odporność gruntu na ściskanie tak więc jaki obciążenie jest on (grunt) w stanie znieść bez nadszarpnięcia jego struktury na wyznaczonej jednostce jego powierzchni. Inną sprawdzaną cechą jest jego ściśliwość zatem zdolność do obniżenia jego pojemności pod wpływem znajdującego się na jego powierzchni obciążenia. Powinno się przy tym dokonać podziału gruntu na spoisty i niespoisty (sypki), przy czym początkowy cechuje się o wiele większą spoistością i osiada w dużej mierze wolniej. Badając grunt nie zapominajmy też o podłożu skalnym które też na terenie naszej działki może występować. Zatem, nim zdecydujemy się na wykopanie studni, musimy wiedzieć z jakim gatunkiem podłoża mamy do czynienia. Wjazd na sferę działki ciężkim sprzętem w przypadku mało spoistego jej podłoża przysporzy mnóstwa kłopotów. Co więcej niezwykle twarde podłoże skalne doprowadzi do tego, że wiercenie otworów nawet o średnicy 110 mm będzie graniczyło z przysłowiowym cudem. Może okazać się również, że w zupełności powstrzyma zrobienie wierceń.


Możliwość komentowania jest wyłączona.